Protocol Corona

De gezondheid van onze deelnemer, trainers en coaches staat voorop. Daarom hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen die overeenkomen met de maatregelen die het RIVM, de overheid en Avanturijn cursus-en gezondheidscentrum gesteld hebben.

Voor je eigen veiligheid en de mensen uit je omgeving, neem niet deel aan de groepen /openbare activiteiten, als je:

 1. griepachtige klachten hebt als: koorts/verhoging, verkoudheid, luchtwegklachten, niezen, hoesten, kortademig, pijn
 2. in contact bent geweest met iemand die ziek is door COVID-19 in de afgelopen 14 dagen
 3. de afgelopen 14 dagen nog in één van de gebieden bent geweest die het RIVM aanmerkt als risicogebied.
 4. behoort tot de groep kwetsbare personen (snel vatbaar)

Maatregelen Covid-19 voor elke bezoeker van Avanturijn:

 1. Vermijd lichamelijk contact zoveel mogelijk . Wees je bewust van je gewoonten.
 2. Was je handen na binnenkomst in de keuken (volg de richtlijnen die er staan).
 3. Het allerbeste advies: raak je gezicht niet aan (m.n. mond, neus, ogen). Wees je bewust van je onbewuste gedrag.
 4. Snuit je neus in een papieren tissue (i.g.v. loopneus vanwege de kou). Ben je verkouden, dan hoor je hier niet te zijn. Datzelfde geldt als je hoest/niest, doe dit in je elleboog en ga naar huis.
 5. We verzoeken de deelnemers altijd de wc-deksel dicht te doen bij het doortrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat eventuele virusdeeltjes een lange tijd in de lucht blijven zweven.

Maatregelen Covid-19 Avanturijn:

 1. Er is een verhoogd schoonmaak protocol binnen Avanturijn van kracht, waarbij we de deurkrukken, wc’s, kranen en trapleuningen meerdere keren per dag ontsmetten.
 2. De maximale groepsgrootte zit ruim onder de 100 door elke begeleider zelf bepaald, in de meeste gevallen rond de 8.
 3. Een aantal algemene spullen worden niet meer tijdens de cursussen gebruikt, neem een (schone) handdoek mee als je op matjes werkt en zorg dat je handen gewassen zijn als je spullen voor algemeen gebruik aanraakt. Neem naar behoefte je eigen waterflesje mee. Alle kopjes van Avanturijn worden op 70 graden gewassen en zijn steriel.
 4. De oefenruimte wordt zoveel mogelijk geventileerd

Mocht je nog vragen hebben dan horen we het graag.