Privacyverklaring

Praktijk voor Mindfulness Utrecht is opgericht en wordt geleid door Petra Bergs, eigenaar en senior mindfulness trainer. Alle persoonsgegevens binnen de Praktijk worden door Petra Bergs persoonlijk verwerkt.

Bezoek je deze website, mail je mij of neem je op een andere manier contact met mij op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Praktijk voor Mindfulness Utrecht verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je het aanmeldformulier invult, mij belt of e-mailt of als je bij mij een workshop, training of coaching volgt of mij inhuurt als trainer voor in-company trajecten. Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?

Ik gebruik ze om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of -systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren. Het gaat om de volgende ‘derden’:

  • De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

Met deze partij heb ik verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Wat doe ik met mijn nieuwsbrief?

Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Cookies?

Praktijk voor Mindfulness Utrecht gebruikt geen cookies.

Google analytics?

De website van Praktijk voor Mindfulness Utrecht is niet gekoppeld aan google analytics.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel. Oftewel:

  • Ben je deelnemer of deelnemer geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens voor mijn nieuwsbrieven, zolang je je niet uitschrijft.

Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Praktijk voor Mindfulness Utrecht neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen.
Neem contact met mij op als je gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, maar waarschijnlijk sneller. Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright 2018 ©Praktijk voor Mindfulness Utrecht